do góry

Lista aktualności

20 SIE 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w woj. warmińsko-mazurskim

Wizyta komendanta głównego PSP w woj. warmińsko-mazurskim
Wizyta komendanta głównego PSP w woj. warmińsko-mazurskim

17 sierpnia w Hartowcu, gm. Rybno w powiecie działdowskim, odbyło się przekazanie druhom z miejscowej jednostki OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego wcześniej w Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystego przekazania dokonali: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Orzechowska i zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński.

W uroczystości wzięli również udział wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, starosta działdowski i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Działdowie druh Paweł Cieśliński, samorządowcy z gminy Rybno i powiatu działdowskiego. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców, a uświetniła ją orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.

Do jednostki OSP w Hartowcu trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 14.227 z napędem 4x4, wyprodukowany w 2001 roku i użytkowany dotychczas w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów, 200 litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Zastąpi on eksploatowany w jednostce w Hartowcu i wysłużony średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu STAR 266 z 1981 roku.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali strażakom z Hartowca pozyskania nowego samochodu i życzyli, aby sprawdzał się podczas prowadzonych działań. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podziękował ponadto druhom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił niezwykłe zaangażowanie mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności i wyraził uznanie dla gospodarności druhów. Miejscową remizę udało się wybudować za kwotę 500 tys. złotych przy dużym udziale samych druhów OSP Hartowiec.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Olsztynie 

20 SIE 2019

Wizyta komendanta głównego PSP w woj. warmińsko-mazurskim

wszystkie aktualności