do góry

Lista aktualności

05 CZE 2019

Wizyta komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego

Wizyta komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego
Wizyta komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego

1 czerwca 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wizytował teren powiatu nowodworskiego.

W związku ze wzrostem poziomu wody w Wiśle na skutek przejścia fali wezbraniowej i ogłoszonymi ostrzeżeniami hydrologicznymi, komendant główny PSP wraz z pomorskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim, dokonali przeglądu stanu wałów oraz obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej. Podczas pobytu sprawdzono stan wałów przeciwpowodziowych w dolnym odcinku Wisły. Komendant główny PSP zapoznał się z charakterystyką hydrologiczną powiatu nowodworskiego oraz zagrożeniami wynikającymi z położenia powiatu na terenie Żuław Wiślnych. Odwiedzili najważniejsze obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej: śluzę „Gdańska Głowa”, oraz stację pomp „Chłodniewo”.

Podczas wizyty komendant główny PSP i pomorski komendant wojewódzki PSP spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz wizytowali jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie.    

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim

05 CZE 2019

Wizyta komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu nowodworskiego

wszystkie aktualności