przesuń do początku strony

Lista aktualności

13 LUT 2018

Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w Lubuskiem

Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w Lubuskiem
Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w Lubuskiem

12 lutego br. Joachim Brudziński minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z szefami służb: komendantami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej z garnizonu lubuskiego.

W naradzie wzięli udział m.in.: Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Paweł Szefernaker sekretarz stanu w MSWiA, gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Jarosław Szymczyk komendant główny Policji, Marek Małkowski zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz komendanci z województwa lubuskiego.

Głównym tematem odprawy była realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego. W związku z tym na wstępie komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak zreferował, jak wygląda realizacja programu modernizacyjnego w PSP na podległym mu terenie.

Z kolei wojewoda Władysław Dajczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca z przedstawicielami służb mundurowych układa się w Lubuskiem modelowo. Jak wspomniał, przekłada się ona bezpośrednio na wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Podobną opinię wyraził minister Joachim Brudziński. Z danych przywołanych w jego przemówieniu wynika, że blisko 90% ankietowanych czuje się bezpiecznie.

Szef MSWiA, doceniając tak wysoką ocenę wystawioną przez społeczeństwo, podziękował funkcjonariuszom za trud włożony w służbę w minionym roku. Jednocześnie podkreślił, że tak wysoka skuteczność jest możliwa dzięki ciągłemu rozwojowi. Stąd miliardowe inwestycje w służby mundurowe, co umożliwia program modernizacji. Jak dodał minister, on oraz jego współpracownicy będą sojusznikami wszystkich funkcjonariuszy w realizowaniu postawionych przed nimi zadań. - Ale do tego wciąż potrzebni są profesjonalni funkcjonariusze. Dlatego nabór do służby musi być pozytywny. Mundur mają zakładać tylko najlepsi – podsumował.

Wcześniej tego dnia, biorący udział w naradzie szefowie resortów i służb, spotkali się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z operatorami numeru ratunkowego 112. Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wręczone zostały wyróżnienia dla operatorów numeru z całej Polski. Podczas spotkania gościom przybliżono zasady funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej z CPR.

Na koniec, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski odwiedził Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Spotkanie ze strażakami i kadrą dowódczą jednostki było okazją do przyjrzenia się obiektowi, który modernizowany, częściowo jest jeszcze w budowie. 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

13 LUT 2018

Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w Lubuskiem

wszystkie aktualności