do góry

Lista aktualności

29 LIS 2019

Wizyta studyjna delegacji z Litwy

Wizyta studyjna delegacji z Litwy
Wizyta studyjna delegacji z Litwy

W dniach 27-28 listopada br. w Warszawie odbyło się V Posiedzenie grupy roboczej ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych. Siedmioosobowej delegacji z Litwy przewodniczył gen. Saulius Greicius, Dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został powołany na stanowisko od 02 października br.

Podczas posiedzenia Państwową Straż Pożarną reprezentowali gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i st. bryg. Arkadiusz Biskup, zastępca komendanta głównego PSP. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy służb pożarniczo-ratowniczych Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, omówienie osiągniętych celów i dalszych przedsięwzięć, a także perspektyw rozwoju współpracy.

Podczas posiedzenia grupy roboczej omówiono następujące tematy:

  1. Zmiany organizacyjne i strukturalne na Litwie w aspekcie współpracy transgranicznej.
  2. Omówienie działań w zakresie Instrukcji metodycznej oraz realizacji postanowień Umowy i noty dyplomatycznej.
  3. Omówienie realizacji wspólnych projektów w ramach programu współpracy przygranicznej Polski i Litwy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
  4. Omówienie dalszej współpracy polskich i litewskich służb ratowniczych.

W czasie spotkania omawiano projekt znowelizowanej Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej, biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Litewskiej. Podpisanie tego dokumentu technicznego, szczegółowo określającego procedury udzielania i przyjmowania pomocy ratowniczej, pozwoli na sprawniejsze prowadzenie wspólnych działań ratowniczych. Został również przygotowany i przedstawiony projekt Instrukcji, który po ostatecznej weryfikacji, będzie mógł zostać oficjalnie podpisany w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Opracowanie: BWM
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

29 LIS 2019

Wizyta studyjna delegacji z Litwy

wszystkie aktualności