do góry

Lista aktualności

11 MAR 2019

Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego

Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego
Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego

9 marca 2019 roku komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem wizytował wielkopolskie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Komendant główny zapoznał się z warunkami pełnienia służby strażaków w JRG Turek, Koło, Kalisz nr 1 i 2 oraz Konin nr 1 i 2.

Podczas spotkań komendant główny PSP przeprowadził ze strażakami rozmowy, w których omówił sprawy wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w ciągu ostatnich trzech lat, zakupu sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków PSP w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Jednym z tematów było omówienie nowych ubrań specjalnych dla strażaków realizujących zadania w zakresie ratownictwa wodnego w ramach specjalistycznych grup wodno-nurkowych.

Omawiano również temat dodatkowych środków finansowych, które trafiają na zakup sprzętu i ubrań specjalnych od 2015 roku dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej, ale także w ramach dotacji do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Komendant podkreślił istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia zawodowego podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Korzystając z okazji gen. brygadier Leszek Suski podziękował strażakom za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych.

Komendant główny PSP podczas swojej wizyty szczególną uwagę zwrócił na funkcjonującą w Komendzie Powiatowej PSP w Turku salę edukacyjną „Ognik” i otrzymany dla niej w ubiegłym tygodniu symulator zagrożeń w budynku jednorodzinnym.

Opracowanie: mł. bryg. Sławomir Brandt
Zdjęcia: mł. kpt Jacek Erkiert, mł. asp. Albert Famulski oraz archiwum KP PSP Koło i KM PSP Konin

11 MAR 2019

Wizyta w jednostkach organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego

wszystkie aktualności