do góry

Lista aktualności

01 KWI 2008

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu

31 marca br. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej części, która odbyła się w reprezentacyjnej Sali im Stanisława Małachowskiego Nowosądeckiego Ratusza odbyło się odczytanie oraz podpisanie aktu wmurowania kamienia węgielnego.

 

   

 

Podpisanie aktu poprzedzone zostało przypomnieniem bogatej historii Sądeckiej Straży Pożarnej, którą przedstawił bryg. Janusz Basiaga - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Z przedstawionej historii na uwagę zasługuje fakt, że w XIX wieku gdy powstawała straż pożarna w Nowym Sączu pierwszą jej siedzibą był budynek ratusza.

 

  

 

W drugiej części na placu budowy poświecone zostały przez ks. kpt. Władysława Kuliga - kapelana małopolskich strażaków akt wmurowania kamienia węgielnego oraz fundamenty nowobudowanego obiektu. Po poświęcaniu akt został wmurowany przez przybyłych na uroczystość gości w przygotowane miejsce w fundamentach budynku.

Wmurowania aktu dokonały osoby, które w Sali Ratusza złożyły na nim swe podpisy. A byli to Pan Antoni Podolski - podsekretarza stanu w MSWiA, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, Pan Jerzy Miller - Wojewoda małopolski, bryg. Andrzej Łabuz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Ryszard Nowak - Prezydent Nowego Sącza, Pan Jan Golonka - Starosta Powiatu Nowosądeckiego, bryg. Janusz Basiaga - Komendant Miejski PSP, Pan Tomasz Ćwikowski - Prezes PPHU Erbet generalny wykonawca inwestycji.

 

    

 

Zaznaczyć trzeba, że budowę rozpoczęto w październiku 2007 roku. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ustalono na dzień 30 września 2011 roku. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego padły deklaracje Pana Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera dotyczące znacznego skrócenia czasu realizacji inwestycji tak aby ją zakończyć już 2009 roku . Sądeccy strażacy mają nadzieję, że te deklaracje Pana Wojewody staną się faktem.

 

   

 

Nowa Strażnica powstanie w Nowym Sączu przy ul Witosa.

Charakterystyka inwestycji:

Powierzchnia całkowita: 5.500,68 m2

Kubatura: 20.596,23 m3

Ilość kondygnacji: 4 (wspinalnia 5)

Maksymalna wysokość budynku: 14,2 m ze wspinalnią: 18,80 m

Całkowity koszt budowy wynosi 24 mln zł.

 

wszystkie aktualności