do góry

Lista aktualności

13 MAJ 2019

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kielcach

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kielcach
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kielcach

11 maja 2019 roku Kielcach odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli: Beata Szydło – wiceprezes Rady Ministrów, parlamentarzyści: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka,  poseł na Sejm RP Maria Zuba, senator Krzysztof Słoń,  nadbryg. Tadeusz Jopek – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W wydarzeniu uczestniczyli również szefowie oraz przedstawiciele służb mundurowych i administracji zespolonej województwa oraz instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, także komendanci gminni OSP z terenu województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyska Państwowa Straż Pożarna reprezentowana była przez st. bryg. Roberta Sabata – zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP i bryg. Sławomira Karwata – komendanta miejskiego PSP w Kielcach oraz komendantów powiatowych PSP.

Uroczystości zapoczątkowało podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Budowa nowej strażnicy rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 roku i będzie trwała do listopada 2020 roku. Po wmurowaniu kamienia węgielnego, na kieleckim Placu Wolności odbyła się główna część obchodów. Premier Beata Szydło przemawiając do strażaków podziękowała za ciężką i pełną wyrzeczeń służbę, jednocześnie podkreśliła, że strażacy niosąc pomoc innym muszą sami czuć się bezpiecznie, a to poczucie bezpieczeństwa związane jest z dobrym i nowoczesnym sprzętem.

Podczas uroczystości zostały odczytane listy skierowane do strażaków. List komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej odczytał  zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Tadeusz Jopek. List Jarosława Zielińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odczytała wojewoda Agata Wojtyszek, a list prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach zostały przekazane promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Promesy otrzymało 14 jednostek, wartość dofinansowania wyniesie 10 280 000 zł.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe. Odznaczeniami prezydenckimi i resortowymi uhonorowano 27 strażaków i pracowników cywilnych. Na wyższe stopnie służbowe awansowano 46 strażaków.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: KW PSP w Kielcach

14 MAJ 2019

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kielcach

wszystkie aktualności