do góry

Lista aktualności

20 LUT 2020

Wręczenie odznaczenia ministra zdrowia funkcjonariuszowi KG PSP

Wręczenia odznaczenia ministra zdrowia funkcjonariuszowi KG PSP
Wręczenia odznaczenia ministra zdrowia funkcjonariuszowi KG PSP

20 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ulicy Saskiej miało miejsce uroczyste wręczenie odznak honorowym krwiodawcom „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenia, w imieniu ministra zdrowia wręczał lek. med. Dariusz Piotrowski, dyrektor naczelny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Wśród wyróżnionych znalazł się bryg. Marek Marzec z Komendy Głównej PSP. Kolega Marek Marzec jest również członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komedzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, który jest wieloletnim honorowym krwiodawcą i oddał już ponad 20 litrów krwi.

Podczas uroczystości prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Roguski w uznaniu zaangażowania w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wręczył bryg. Markowi Marcowi okolicznościową „kropelkę” – znak  Klubu JHDK.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie odznaczenie ministra zdrowia, które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

20 LUT 2020

Wręczenie odznaczenia ministra zdrowia funkcjonariuszowi KG PSP

wszystkie aktualności