do góry

Lista aktualności

23 WRZ 2019

Wsparcie dla strażaków od MSWiA

Briefing w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Briefing w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Briefing w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Briefing w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

20 września 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbył się briefing, w którym wziął udział sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Ochotnicze straże pożarne jeszcze raz mogą wnioskować o środki, które pozwolą im m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Z puli 82 mln zł, które rząd przeznaczył na ten cel w tym roku, do rozdysponowania pozostało jeszcze około 10 mln zł. – Ogłaszamy nowy nabór. Wnioski można składać do 1 października – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński. W tym roku jednostki ochotniczych straży pożarnych po raz pierwszy mogły starać się o fundusze, które pozwolą im na sfinansowanie innej działalności niż np. walka z pożarami. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 31 lipca 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zatwierdził już podział środków dla ponad 14 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie jednostki, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania.

Wiceminister Jarosław Zieliński wyjaśnił, że o kolejne dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie ochotnicze straże pożarne, nawet te, które otrzymały już wsparcie. Jak podkreślił, decyzja rządu o umożliwienie finansowania zadań ochotniczych straży pożarnych związanych np. z propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy była oczekiwana przez samych druhów. – Chcemy, aby wspieranie ochotniczych straży pożarnych w tych obszarach było procesem ciągłym – powiedział wiceszef MSWiA.

Co roku rząd zwiększa środki przekazywane ochotniczym strażom pożarnym. – To jest olbrzymie wsparcie, szczególnie w sferze finansowej – zauważył podczas konferencji gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP. Od 2015 roku fundusze dla ochotniczych straży pożarnych, pochodzące z budżetu państwa, zwiększyły się o ok. 30 procent. W tym roku, dzięki współpracy wielu instytucji rządowych i samorządu, do jednostek ochotniczych straży pożarnych w całej Polsce trafi rekordowa liczba 490 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze straże po raz pierwszy zostały także włączone do programu modernizacji służb mundurowych – w latach 2017-2020 trafi do nich 501 mln zł. – ochotnicze straże pożarne to wielka siła i potencjał. PSP i ponad 16 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych to dwa płuca tego samego systemu ochrony przeciwpożarowej – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Materiały MSWiA

wszystkie aktualności