do góry

Lista aktualności

21 MAR 2008

Wspólne ćwiczenia PSP i Polskiego Związku Alpinizmu na zalanym odcinku doświadczalnym metra w Warszawie

Realizując ustalenia zawarte w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym" w ub. tygodniu  odbyły się wspólne ćwiczenia PSP i PZA na zalanym odcinku doświadczalnym metra w Warszawie.

 

  

 

Szerzej o ćwiczeniach na http://www.pza.org.pl/news.acs?id=142464

wszystkie aktualności