do góry

Lista aktualności

19 CZE 2019

Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich

Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich
Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich

19 czerwca 2019 roku w Komendzie Głównej PSP podpisano aktualizację „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”.

Sygnatariuszami podpisanego dokumentu są:
– komendant główny Państwowej Straży Pożarnej,
– komendant główny Policji,
– dyrektor generalny Lasów Państwowych,
– przedstawiciele organizacji harcerskich i skautowych.

Podpisany dokument jest efektem pracy przedstawicieli służb oraz organizacji harcerskich i skautowych, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach.

W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Aktualizacja dokumentu obejmuje przede wszystkim dopracowanie wytycznych w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

Uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność dla państwa polskiego za troskę i wprowadzone rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

19 CZE 2019

Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich

wszystkie aktualności