do góry

Lista aktualności

18 STY 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza:
XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży 2017
pod hasłem
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Terminy poszczególnych etapów:

1. powiatowe (starostwa powiatowe) – do 31 marca 2017 r. szkoły przesyłają prace
    plastyczne podzielone na poszczególne kategorie;
2. wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK UW
    wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z czterech kategorii;   
3. centralne – WBiZK UW przesyłają po 5 prac finałowych z każdej z czterech grup do 7 czerwca
    2017 r. (wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szczebla wojewódzkiego) na adres:

Komenda Główna PSP, Wydział Informacji i Promocji,
Podchorążych 38, 00-463 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

4. posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) – 19 czerwca 2017 r.

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

W celu prawidłowego przystąpienia do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami.

Przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnienia

W zakresie oświaty podstawą do przetwarzania danych osobowych uczniów przez szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wg której zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym samorządów realizowanym przez szkoły. Zakres przetwarzania danych reguluje szczegółowo między innymi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170).

Zgodnie z art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek przetwarzania danych osobowych uczniów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 26). W wyniku zmiany celu przetwarzania danych (ogłoszenia konkursu plastycznego) przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wymaga wyrażenia zgody.

Zgodnie z ustawą dyrektor każdej placówki szkolno-oświatowej jest administratorem danych osobowych. Obowiązki nałożone w związku z przetwarzaniem danych osobowych reguluje rozdział 5 ustawy. Zgodnie z art. 37 do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Organizator Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” w załączniku do regulaminu określając zasady dot. przetwarzania danych osobowych nie uwzględnił nauczycieli ponieważ uznał, że przetwarzając dane uczniów w zbiorach własnych tj. należących do administratora danych osobowych danej placówki, posiadają już stosowne upoważnienia wydane przez tegoż administratora danych lub powołanego administratora bezpieczeństwa informacji.

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc) Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc) 17-01-18 15:46 47.96KB pobierz plik: Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc)
Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf) Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf) 17-01-18 15:47 1.97MB pobierz plik: Regulamin XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf)
Załączniki 1,2,3,4 XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc) Załączniki 1,2,3,4 XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc) 17-01-18 15:47 32.47KB pobierz plik: Załączniki 1,2,3,4 XIX konkurs plastyczny 2017 (*.doc)
Załączniki XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf) Załączniki XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf) 17-01-18 15:48 1.97MB pobierz plik: Załączniki XIX konkurs plastyczny 2017 (*.pdf)
Przykładowy wzór protokołu – XIX konkursu plastycznego 2017 (*.doc) Przykładowy wzór protokołu – XIX konkursu plastycznego 2017 (*.doc) 17-01-18 16:01 17.47KB pobierz plik: Przykładowy wzór protokołu – XIX konkursu plastycznego 2017 (*.doc)

wszystkie aktualności