do góry

Lista aktualności

10 CZE 2019

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Cieszynie odbyło się jubileuszowe,
XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, któremu przewodniczył st. bryg. Arkadiusz Biskup, zastępca komendanta głównego PSP. W jego trakcie przedstawiciele straży pożarnych z Polski i Czech przedstawili ocenę współpracy pomiędzy województwami po obu stronach granicy.

W trakcie posiedzenia Komisji, st. bryg. Arkadiusz Biskup przedstawił wnioski, wypracowane podczas spotkania grupy oraz podsumował 25-letnią współpracę polskich i czeskich służb ratowniczych w ramach prac tego gremium.

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej zakończono pokazami działań polskich i czeskich służb ratowniczych, zorganizowanymi na cieszyńskim rynku.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

10 CZE 2019

XXV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

wszystkie aktualności