do góry

Lista aktualności

10 KWI 2008

Z wizytą w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 9 kwietnia br. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Pana Antoniego Podolskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantem Wojewódzkim Policji.
Następnie odbyło się wspólne posiedzenie miejskiego oraz wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym wziął udział również v-ce Prezydent Miasta Szczecina oraz przedstawiciele wszystkich służb biorących udział w usuwaniu awarii dostaw energii elektrycznej spowodowanej gwałtownymi opadami mokrego śniegu.

 


Podczas tego spotkania przedstawiono aktualne dane dotyczące przywracania dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz wody na terenie miasta Szczecina oraz północno-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego.
Stwierdzono, że pomimo prowadzonych intensywnych prac oraz zaangażowania kilkunastu ekip naprawczych tempo przywracania dostaw energii elektrycznej nie będzie takie szybkie jak pierwotnie zakładano. Dotyczy to głównie powiatu goleniowskiego oraz stargardzkiego. Są to obecnie powiaty na terenie, których występują największe trudności z przywróceniem dostaw energii.
Dlatego też dla złagodzenia skutków braku dostaw energii elektrycznej, a co za tym idzie wody podjęto w dniu 9 kwietnia br. decyzję o zasilaniu awaryjnym z wykorzystaniem agregatów o mocy pow. 20 kVA będących w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej ośmiu ujęć wody (sześciu w pow. Stargard Szczeciński oraz po jednym w pow. Pyrzyce i Choszczno).
Dodatkowe agregaty prądotwórcze na miejsce działań Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności zadysponowało z woj. wielkopolskiego i lubuskiego.
W wyniku roztopów podtopionych zostało kilkadziesiąt budynków i gospodarstw rolnych. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą 21 działań polegających na wypompowywaniu wody (pow. Goleniów 6, Gryfice 7, Kamień Pomorski 4, Police 2, Świnoujście 2).
Na zakończenie Pan Antoni Podolski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie spotkali się z członkami powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W spotkaniu tym uczestniczyli także wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu.
Podczas niego przedstawiono największe problemy wynikające z braku dostaw energii elektrycznej - w 80 % miejscowościach na terenie powiatu brak jest prądu.
Z uwagi na problemy z jej przywracaniem oraz w celu złagodzenia uciążliwości z tym związanych podjęto decyzję o skorzystaniu z zaoferowanej pomocy przez stronę niemiecką.
W ciągu kilku godzin niemiecka Służba Ratownictwa Technicznego THW udostępni polskim ratownikom trzy generatory prądotwórcze o mocy pow. 50 kVA.
Podsumowując spotkanie Pan Antoni Podolski wysoko ocenił pracę wszystkich działających służb przekazując jednocześnie podziękowania za dotychczas podjęte przedsięwzięcia oraz ich zaangażowanie.

wszystkie aktualności