przesuń do początku strony

Lista aktualności

16 LUT 2016

Zmarł płk poż. Jerzy Fiedler, wieloletni komendant wojewódzki Straży Pożarnych w Szczecinie i Poznaniu

Zmarł płk poż. Jerzy Fiedler wieloletni komendant wojewódzki straży pożarnych w Poznaniu

15 lutego 2016 r. w wieku 90 lat zmarł płk poż. Jerzy Fiedler, wieloletni komendant wojewódzki Straży Pożarnych w Szczecinie i Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 lutego 2016 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) na Cmentarzu Komunalnym nr 2 - Junikowo w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej.  

Płk poż. Jerzy Fiedler ur. się 10 maja 1925 r. w Stanisławowie – stolicy ówczesnego województwa stanisławowskiego.
Od 1940 r. był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie.
W czasie II wojny światowej uczestniczył w ruchu partyzanckim na Kielecczyźnie.
W styczniu 1940 r. wstąpił do miejscowej organizacji wojskowej Kadra Polski Niepodległej (KPN), która później weszła w skład Armii Krajowej. Posługiwał się pseudonimem „Jur”.
W maju 1943 r. podjął pracę w Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu.
Po ukończonych kursach mechaników motopomp oraz zawodowych podoficerów pożarnictwa pełnił funkcję instruktora szkolenia w OSP w Sandomierzu.
Od 17 stycznia 1945 r. pełnił służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, potem od 15 kwietnia 1945 r. razem z pożarniczą grupą operacyjną wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie rozpoczął służbę w Inspektoracie Pożarnictwa w Trzebnicy, a następnie w Lignicy (nazwanej później Legnicą).
W latach 1945-1950 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Jeleniej Górze, najpierw jako zastępca komendanta powiatowego, a potem jako komendant powiatowy i grodzki.
W 1950 r. został przeniesiony do utworzonej Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję kierownika Oddziału Organizacyjno-Operacyjnego i Planowania.
Od 1956 r., przez ponad 8 lat, pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Szczecinie, a 17 stycznia 1967 r. został komendantem wojewódzkim Straży Pożarnych w Poznaniu. Funkcję tę pełnił przez blisko 23 lata.
29 grudnia 1989 r. zakończył służbę i przeszedł na emeryturę.

Za osiągnięcia w walce o niepodległość Polski został uhonorowany "Krzyżem Walecznych" (1945), "Krzyżem Partyzanckim" (1959) i "Krzyżem Armii Krajowej" (1994).
Za wybitne wyniki w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej został odznaczony m.in. "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" (1975), "Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" (1983), Medalem „Za Ofiarność i Odwagę” (1972), Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (1977), Złotą Odznaką Pamiątkową Gryfa Pomorskiego (1962), Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1974), Odznaką Honorową Miasta Poznania (1974), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego” (1977) i Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2004).

 

 

wszystkie aktualności