do góry

Lista aktualności

05 WRZ 2019

Zmarł st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna

Zmarł st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna
Zmarł st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 września 2019 r. zmarł st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna, Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.


Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 września 2019 roku (czwartek), o godz. 12:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym, Antoninów k. Warszawy.

 

St. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Gen. A. Zawadzkiego w Opolu oraz Oficerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 marca 1993 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, a następnie od 1 lipca 1994 r. został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Koszalinie. W jednostkach tych dał się poznać jako inicjator i organizator nowoczesnych rozwiązań z dziedziny informatyki i łączności. Przy Jego udziale wdrożono szereg programów informatycznych o charakterze operacyjnym, wspomagających proces podejmowania decyzji.   

St. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna, z dniem 1 listopada 1996 r. został przeniesiony do Komendy Głównej PSP, gdzie zajmował stanowiska od głównego specjalisty przez naczelnika wydziału do zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności. W trakcie pełnienia służby w Komendzie Głównej PSP aktywnie uczestniczył w licznych przedsięwzięciach związanych z dziedziną telekomunikacji i teleinformatyki. Efektem Jego służby było wdrożenie optymalnych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających istotny wpływ na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Z ramienia KG PSP uczestniczył w pracach wielu zespołów resortowych i międzyresortowych w zakresie prawa, rozwoju i organizacji szeroko rozumianej łączności i informatyki dla potrzeb służb bezpieczeństwa publicznego.

Za kreatywność, zaangażowanie, profesjonalizm i oddanie służbie, st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna był wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, w tym:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”
  • Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  • Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
  • Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego

oraz nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego PSP.

wszystkie aktualności