przesuń do początku strony

Lista aktualności

18 PAŹ 2017

Zmarł st. bryg. w st. spocz. dr inż. Ludwik Wargocki

Zmarł st. bryg. dr inż. Ludwik Wargocki
Zmarł st. bryg. w st. spocz. dr inż. Ludwik Wargocki

15 października 2017 r. w wieku 80 lat zmarł st. bryg. w st. spocz. dr inż. Ludwik Wargocki komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w latach 1990-1992.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 20 października br. w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Ignacego Loyoli w Warszawie, po czym nastąpiło przewiezienie na Cmentarz Północny.

St. bryg. w st. spocz. dr inż. Ludwik Wargocki służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w marcu 1963 r. w Szkole Oficerów Pożarnictwa. Po utworzeniu w roku 1971 Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, został wykładowcą w Zespole Nauk Operacyjnych, podejmując jednocześnie naukę na studiach w WOSP, które ukończył w 1975 r. Po strajku w WOSP w 1981 r. i rozwiązaniu uczelni, rozpoczął służbę w roku 1982 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych został szefem Katedry Taktyki Pożarniczej. W 1989 r. był prorektorem-zastępcą komendanta ds. naukowo-dydaktycznych, a w 1990 r. został komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

St. bryg. w st. spocz. dr inż. Ludwik Wargocki był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w KG PSP oraz stał na czele zespołu ds. opracowania koncepcji łączności bezprzewodowej na potrzeby PSP i systemu ratowniczo-gaśniczego. W stan spoczynku odszedł w 1996 r. ze stanowiska dyrektora Biura Informatyki i Łączności KG PSP.

wszystkie aktualności