do góry

Lista aktualności

07 KWI 2008

Zmiana na stanowisku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

1 kwietnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podst. art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) odwołał bryg. mgr. inż. Mirosława Gugała ze stanowiska Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Jednocześnie dn. 2 kwietnia br. na stanowisko to powołany został st. bryg. mgr inż. Wojciech Mendelak.

 

Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się dnia 7.04.2008 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

Uroczystość uświetnili swą obecnością:

 

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,

- Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej PSP bryg. Tomasz Zając,

- Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,

- Przedstawiciele służb mundurowych, samorządów i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną na terenie Wielkopolski.

                          

 

St. bryg. mgr inż. Wojciech Mendelak

Ur. 22 kwietnia 1957 r. w Turku

 

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął dnia 1 sierpnia 1976 r., jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły 1 sierpnia 1978 r. podjął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie na stanowisku młodszego inspektora. Z dniem 1 października 1982 r. przeniesiony służbowo do Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Koninie gdzie zajmował kolejne wyższe stanowiska służbowe: dowódcy oddziału, zastępcy komendanta. Dnia 1 kwietnia 1986 r. ze względu na wyróżniające się wyniki pracy i predyspozycje dowódcze st. bryg. W. Mendelaka przeniesiono do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie, gdzie zajmował m.in. stanowisko kierownika służb prewencji, kierownika służby operacyjno-szkoleniowej, itp.

 

    

 

W latach 1992 - 1998 był Komendantem Wojewódzkim PSP w Koninie, a po reformie administracyjnej w roku 1999 Zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Zajmując to stanowisko pozyskał znaczące środki pozabudżetowe, co dało możliwość wyposażenia jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny i samochody. St. bryg. W. Mendelak przyczynił się do rozbudowy i modernizacji strażnic na terenie województwa wielkopolskiego. Odnowienie zabytkowego budynku Komendy Wojewódzkiej PSP, budowa strażnic w Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Pile i Pleszewie poświadczają wymownie troskę st. bryg. W. Mendelaka o stan siedzib wielkopolskiej Straży Pożarnej. Znamienne stało się także zaangażowanie w ciągłe pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na potrzeby straży zawodowej i druhów OSP.

 

W okresie od 2007 do 2008 r. był dyrektorem Biura Organizacji i Nadzoru oraz doradcą Komendanta Głównego w KG PSP.

St. bryg W. Mendelak jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

     

 

Wkład st. bryg. W. Mendelaka w doskonalenie Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego i starania na rzecz jej rozwoju doceniono i uhonorowano odznaczeniami:

 

- Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Dwukrotnie Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa,

- Złotym Znakiem Związku OSP RP,

- Złotą Odznaką Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej,

 

 

 

Wykształcenie:

- Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, 1978 - technik pożarnictwa,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1984 - inżynier pożarnictwa,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 1997 - magister inżynier pożarnictwa,

- Uniwersytet Warszawski, 1995 - studia podyplomowe w zakresie „Administracji",

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 2001 - studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania w stanach zagrożeń",

- Akademia Obrony Narodowej, wyższy kurs obronny,

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie profilaktyki pożarowej.

 

Stan cywilny - żonaty, troje dzieci.

Zainteresowania - ratownictwo, sport.

Opracowanie: Piotr Wilczewski, KW PSP Poznań

 

wszystkie aktualności