przesuń do początku strony

Lista aktualności

29 STY 2016

Zmiany w kierownictwie dolnośląskiej PSP

Zmiany w kierownictwie dolnośląskiej PSP
Zmiany w kierownictwie dolnośląskiej PSP

29 stycznia 2016 r. w sali odpraw KW PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość zmiany na stanowisku dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy komendant nadbryg. Andrzej Szcześniak. Na stanowisko dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego PSP, powołany został dotychczasowy komendant miejski PSP w Legnicy – st. bryg. Adam Konieczny. Jednocześnie odbyło się pożegnanie ze służbą nadbryg. Andrzeja Szcześniaka oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – st. bryg. Jerzego Łabowskiego.

Na uroczystość zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP, a także pożegnania oficerów odchodzących z czynnej służby, przybyło wielu gości. Obecni byli m.in.: zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z wicemarszałek Ewą Mańkowską, a także reprezentujący wojewodę dolnośląskiego Arkadiusz Bartłomiejczyk oraz licznie przybyli przedstawiciele służb, urzędów i instytucji, z którymi  na co dzień współpracują dolnośląscy strażacy. Obecni byli komendanci powiatowi i miejscy PSP Dolnego Śląska, druhowie ZW ZOSP RP, a także delegacje strażackie z Czech i Niemiec.

Nadbryg. Andrzej Szcześniak w 1975 r. rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Wprawdzie pochodzi z Łodzi, ale praktycznie całe swoje życie zawodowe i osobiste związał z Dolnym Śląskiem. Tu po ukończeniu studiów jako młody oficer objął swoje pierwsze stanowisko służbowe – inspektora w oleśnickiej zawodowej straży pożarnej. Tu również po 40 latach służby, już w stopniu nadbrygadiera, kończy swoją strażacką drogę.
Na bogaty dorobek nadbryg. Andrzeja Szcześniaka składają się przede wszystkim liczne działania związane z umacnianiem szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, ale także rozwijanie kontaktów z władzami administracji rządowej i samorządowej czy bliskiej współpracy ze strażakami Republiki Czech i Niemiec. To także stała troska o poprawę warunków socjalnych w podległych komendach, a także optymalne wykorzystanie możliwości, w tym środków unijnych, w celu unowocześnienia i rozbudowy bazy sprzętowej.

Równo 10 lat po nadbryg. Szcześniaku, życiową przygodę ze strażackim mundurem rozpoczął st. bryg. Jerzy Łabowski. Także on całe swoje strażackie życie związał z Dolnym Śląskiem. Po ukończeniu w 1990 r. studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, trafił do Komendy Wojewódzkiej SP we Wrocławiu. Potem przez wiele lat pełnił strażacką służbę w Oławie, gdzie jako dowódca i komendant powiatowy, zaangażował się w rozwój tamtejszej PSP, a także powiatowych jednostek OSP. Ponad 5 lat temu powrócił do wrocławskiej komendy wojewódzkiej, gdzie objął stanowisko dolnośląskiego zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. To za jego czasów podjęto strategiczne inwestycje, które zmieniają oblicze komendy wojewódzkiej. Dotyczy to w szczególności przebudowy i modernizacji nowej siedziby komendy wojewódzkiej. Dziś st. bryg. Jerzy Łabowski wprawdzie żegna się z czynną służbą strażaka zawodowego, ale pozostaje aktywnym członkiem struktur ochotniczych straży pożarnych. Zdejmując strażacki mundur, pozostawia po sobie w pełni zasłużoną opinię znakomitego gospodarza, pasjonata strażackiego sportu i człowieka, na którego lojalność i życzliwość zawsze można było liczyć.

St. bryg. Adam Konieczny jest absolwentem warszawskiej SGSP, którą ukończył w 1994 r. Natomiast bogate praktyczne doświadczenie w strażackim fachu zdobywał poprzez objęcie stanowiska dowódcy sekcji, a od maja 2006 r. stanowiska komendanta miejskiego PSP w Legnicy.
Już jako komendant legnickiej PSP, st. bryg. Adam Konieczny budował pozycję i dorobek podległej mu formacji strażackiej. Wyrazem tego jest choćby rozbudowa siedziby legnickiej komendy miejskiej PSP i dostosowanie jej do współczesnych potrzeb i wymagań. To również doskonale układająca się współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami i szkołami oraz nawiązanie kontaktów zagranicznych, m.in. ze strażakami francuskimi. To wreszcie także inicjowanie wielu ciekawych inicjatyw służących umacnianiu bezpieczeństwa, popularyzacji bezpiecznych zachowań, a także rozwojowi sportu.

Powołany na stanowisko dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Konieczny mundur strażacki założył w 1989 r. – rozpoczął studia w warszawskiej SGSP. Po studiach służbę pełnił w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Legnicy. Był dowódcą sekcji, oficerem, starszym oficerem, zastępcą naczelnika wydziału i naczelnikiem wydziału. 1 maja w 2006 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Legnicy.

Opracowanie: WIiP, na podstawie materiałó z KW PSP we Wrocławiu
Zdjęcia: Lech Lewandowski, KW PSP Wrocław

29 STY 2016

Zmiany w kierownictwie dolnośląskiej PSP

wszystkie aktualności