do góry

Lista aktualności

26 MAJ 2020

Zmiany w umundurowaniu strażaków PSP

Komendant Główny PSP Decyzją Nr 49 z dnia 26 maja 2020 r. powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie zmian w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Zadaniem zespołu jest opracowanie zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności wprowadzenie nowego wzoru umundurowania służbowego.
Zmiany przewidywane są z początkiem 2021 roku.

wszystkie aktualności