do góry

Lista aktualności

20 SIE 2010

Umowa o dofinansowanie projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” - podpisana

19 sierpnia 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”.

Projekt zakłada usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski i obszarze transgranicznym, m.in. poprzez skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia, a także objęcie ponad 38 mln osób ochroną  przed zagrożeniami innymi niż powódź.
Wartość projektu: 30 000 000 zł.
Wartość dofinansowania: 25 500 000  zł.

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.
Beneficjentem projektu jest Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP są upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

 

Powiązana galeria zdjęć:

20 SIE 2010

Umowa o dofinansowanie projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” - podpisana

wszystkie aktualności