do góry

Lista aktualności

19 PAŹ 2015

Konferencja podsumowująca projekty unijne

Konferencja podsumowująca Projekty 

19 października 2015 r. w Arkadach Kubickiego (Zamek Królewski w Warszawie) odbyła się konferencja podsumowująca efekty dwóch Projektów - „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, podczas której zaprezentowane zostały m.in. ich cele i efekty.

Gospodarzem konferencji był gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP, który przywitał gości i w kilku słowach przedstawił cel spotkania. Komendant główny PSP podziękował również za możliwość realizacji obu Projektów. Filozofię realizacji Projektów z Funduszy Europejskich w sektorze Środowisko przedstawił natomiast nadbryg. Marek Kowalski, zastępca komendanta głównego PSP.

Podczas swoich wystąpień kolejni prelegenci podkreślali sprawną realizację Projektów z instytucjami zarządzającymi nimi (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Śrdodowiska i Gospodarki Wodnej), jak również to, że zakupy dokonane w ramach obu Projektów są wniesieniem wspólnego wkładu na rzecz bezpieczeństwa ludności, przyczyniają się także do lepszego przygotowania do reagowania na zdarzenia wywołane działalnością człowieka.

Uroczystym punktem konferencji było wręczenie przez Krystiana Szczepańskiego, zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW, przedstawicielom PSP odznak honorowych za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prezes K. Szczepański w swoim wystąpieniu docenił wysoki poziom przygotowania strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych przez ekspertów międzynarodowych oraz wyraził wolę do dalszej współpracy na rzecz realizacji wspólnych Projektów, ku poprawie bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska i mienia.

W konferencji udział wzięli także m.in. Grzegorz Polak – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w MSW, Hanna Piasecka i Anna Czyżewska – zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w NFOŚiGW, Edyta Muszyńska – zastępca dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności w MSW, Szymon Puczyński – dyrektor Departamentu Projektowego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Adam Zozula – koordynator Projektów w NFOŚiGW, Joanna Karpińska-Banaszek – przedstawicielka Mazowieckiego Urząd Wojewódzkiego. Na konferencji obecni byli także zastępcy komendanta głównego PSP, komendanci wojewódzcy i szkół PSP oraz wojewódzcy kierownicy Projektów.

„Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Beneficjentem projektu była Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP były upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych.

Beneficjentem projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Oba Projekty oraz konferencja były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP.

19 PAŹ 2015

Konferencja podsumowująca Projekty

  • 1
  • 2
wszystkie aktualności