do góry

Lista aktualności

31 MAR 2020

Działania hajnowskich strażaków w związku z zagrożeniem koronawirusem

Działania hajnowskich strażaków w związku z zagrożeniem koronawirusem
Działania hajnowskich strażaków w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, w dalszym ciągu kontynuowane są działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicznym przejściu kolejowym w Siemianówce. Codziennie  funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Hajnówce odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej prowadzą pomiary temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi. Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce realizuje szereg zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii. Przede wszystkim został wzmożony reżim sanitarny oraz wzrósł nadzór nad jego przestrzeganiem wśród funkcjonariusz, pracowników cywilnych, druhów ochotników oraz petentów. Oprócz regularnych i cyklicznych dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu wprowadzono m. in.:

– ograniczenie do niezbędnego minimum wizyty petentów w obiektach PSP,
– naprzemienny system pracy zdalnej dla części funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
–  procedury zmian służby oraz codziennej pracy w KP PSP w Hajnówce, ograniczające do niezbędnego minimum kontakt funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
– przeprowadzanie narad z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim za pomocą wideokonferencji.

W ramach powyższych działań przekazuje się również na bieżąco jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce
Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce

31 MAR 2020

Działania hajnowskich strażaków w związku z zagrożeniem koronawirusem

wszystkie aktualności