do góry

Lista aktualności

15 MAJ 2020

Lubuska Straż Pożarna – raport dzienny – 14.05.2020

Działania PSP
Liczba polowych izb przyjęć – 14
Liczba punktów kontrolnych na granicach państwa – 5
Łączna liczba ratowników dyżurujących przy punktach kontrolnych w ciągu 24h – 28
Liczba ratowników dyżurujących przy polowych izbach przyjęć - 4
Liczba skontrolowanych pojazdów na granicy państwa – 3672
Liczba skontrolowanych osób (pomiar temperatury ciała) – 5959

Liczba osób zweryfikowanych pozytywnie (podwyższona temp.) – 0

Działania OSP
Dowożenie żywności, wody, odbiór mat. dla szpitali itp.
Liczba działań prowadzonych - 5
Liczba POJAZDÓW - 8
Liczba druhów - 22

Inne działania PSP flagowane jako "koronawirus"- 4
Liczba pojazdów PSP - 4
Liczba ratowników - 12

Opracowanie: KW PSP Gorzów Wlkp.

Strona nr 1/1

wszystkie aktualności