przesuń do początku strony

Lista aktualności

  • Znaleziono 2944 wiadomości.

28 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych zakupionych w ramach realizacji programu Interreg III A - Polsko Niemieckiego Pogranicza na obszarze krajów związkowych

29 marca br. (tj. w sobotę przed niedzielą Miłosierdzia Bożego) w trwającej Oktawie Wielkanocy, w ośrodku rekolekcyjnym w miejscowości Słupno koło Radzymina, spotkali się uczestnicy I Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki

20 marca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceministrem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej panem Walerijem Michajłowiczem TRETIAKOVEM. W

Realizując ustalenia zawarte w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym" w ub. tygodniu  odbyły się wspólne ćwiczenia PSP i PZA na zalanym odcinku doświadczalnym