do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3251 wiadomości.

W dniu 3 września 2008 o godz. 13:00 w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku miało miejsce spotkania w sprawie realizacji projektu pt. „Europejski numer ratunkowy 112. Budowa

29 sierpnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego,