do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3238 wiadomości.

Projekt rozporzadzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP wraz z uzasadnieniem Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP Tabele stanowisk  

W dniu 24 lipca br. w siedzibie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyło się spotkanie zespołów roboczych powołanych Decyzją Nr 106 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21

W dniu 17 lipca 2008 r. nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP uczestniczył w seminarium naukowym „Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - droga do bezpieczeństwa Polski" zorganizowanym przez