do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3312 wiadomości.

W dniach 22.09 - 26.09.2008 na zbiorniku wodnym w Poraju k/ Myszkowa zorganizowano wspólne ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W dniach 9-10 września 2008 roku, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, nt. „Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny -