do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3638 wiadomości.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej zostało ogłoszone w

W Dzienniku Ustaw Nr 178 noszącego datę 6 października 2008 r. pod poz. 1096 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu  Komendzie

Z okazji Obchodów Zjednoczenia Niemiec w ramach prezentacji kraju związkowego Brandenburgia mieliśmy zaszczyt i okazję przedstawić Państwową Straż Pożarną woj. lubuskiego w kontekście współpracy polsko - niemieckiej.