do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3612 wiadomości.

W dniu 4 września 2008 r. w Sali Konferencyjnej Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Nurkowa „Wymiana doświadczeń w zakresie procedur i technik nurkowych w służbach ratowniczych stosowanych w

W dniu 3 września 2008 o godz. 13:00 w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku miało miejsce spotkania w sprawie realizacji projektu pt. „Europejski numer ratunkowy 112. Budowa

29 sierpnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w obecności nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego,