do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3638 wiadomości.

W dniach 9-10 września 2008 roku, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, nt. „Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w czasie pokoju, kryzysu i wojny -

W dniu 16 września 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które jest