do góry

łódzkie

25 LUT 2015

12 osób podtrutych czadem

W dniu 25.02.2015 roku, ok. godz. 5:00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Radomsku trafiło zgłoszenie od dyspozytora pogotowia o podejrzeniu zatruciem tlenkiem węgla w jednym z domów w m. Stobiecko Szlacheckie k.Radomska. Gdy strażacy dojechali na miejsce okazało się, że w domu przebywa 12 osób, w tym pięcioro dzieci. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomiarze stężenia tlenku węgla w budynku oraz pomiarze stężenia karboksyhemoglobiny u mieszkańców domu, ewakuacji tych osób na zewnątrz, wstępnej segregacji poszkodowanych oraz udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy w postaci tlenoterapii, termoizolacji i wsparcia psychicznego. Dziesięć osób trafiło do radomszczańskiego szpitala, natomiast dwie osoby odmówiły hospitalizacji. Budynek został przewietrzony i ponownie sprawdzony pod kątem zawartości tlenku węgla. Przyczyną zdarzenia było użytkowanie piecyka węglowego typu koza w jednym z pomieszczeń, gdzie nie zapewniono odpowiedniej wentylacji.
wszystkie aktualności