do góry

łódzkie

08 LIS 2017

Ćwiczenia "WODA 2017" w Uniejowie

 Ćwiczenia "WODA 2017" w Uniejowie

31 października 2017 r. w miejscowości Uniejów (pow. poddębicki) odbyły się ćwiczenia szczebla wojewódzkiego z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego na duże odległości pk. „WODA 2017”. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z OSP w KSRG powiatu poddębickiego oraz zastępy PSP z powiatów poddębickiego, skierniewickiego, pabianickiego, łódzkiego, radomszczańskiego, zgierskiego, sieradzkiego, łódzkiego wschodniego, zduńskowolskiego, łęczyckiego, opoczyńskiego oraz łowickiego, w tym włączone w struktury COO ŁBO. Z jednostkami KSRG współdziałały siły i środki policji.

Głównym celem ćwiczeń była budowa stanowisk wodnych w oparciu o rzekę Wartę z wykorzystaniem pomp dużych wydajności, organizację zaopatrzenia wodnego na 3 odcinkach bojowych przy wykorzystaniu 3 różnych systemów dostarczania wody na duże odległości tj.: systemu dowożenia, przetłaczania i przepompowywania.

W ćwiczeniach wziął udział również zastęp SCDł z KWP PSP w Łodzi, który pełnił funkcję ruchomego stanowiska dowodzenia.

Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas ćwiczeń był st. bryg. Jacek Grzelakowski – komendant powiatowy PSP w Poddębicach.

Oceny ćwiczeń dokonywał zespół rozjemców z KW PSP w Łodzi pod przewodnictwem st. bryg. Zbigniewa Łyszkowicza – naczelnika Wydziału Operacyjnego KWP PSP w Łodzi.
Ćwiczenia obserwował zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, który na zakończenie ćwiczeń dokonał ich podsumowania.

 

08 LIS 2017

Ćwiczenia "WODA 2017" w Uniejowie

wszystkie aktualności