do góry

łódzkie

22 WRZ 2017

"Czadowa edukacja" w Kutnie

 

W sobotę 16 września 2017 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Kutnie podczas Święta Chorągwi Łódzkiej – Harcerstwo Rozkwita miał miejsce finał akcji edukacyjnej „Czadowa edukacja”, która w roku bieżącym realizowana była w ramach kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Organizatorami akcji oprócz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie byli: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen.  H. Dąbrowskiego w Kutnie, Hufiec ZHP Kutno oraz Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak. Patronat honorowy nad akcją objął Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

W bieżącym roku akcja skierowana była do gimnazjalistów, gdyż w poprzednich latach uczestniczyły w niej przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych. Od kwietnia do czerwca w 15 gimnazjach na terenie powiatu zrealizowane zostały interaktywne warsztaty edukacyjne podzielone na trzy części: pożarniczą, ratowniczą oraz terenoznawczą.

W ramach realizacji części pożarniczej strażacy przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Podczas drugiej części zajęć druhowie z grupy ratownictwa medycznego przekazali wiedzę dotyczącą sposobów udzielania pierwszej pomocy, natomiast podczas trzeciej części harcerze przeprowadzili zajęcia z zakresu terenoznawstwa, wskazując, jak odnaleźć drogę w nieznanym nam miejscu oraz gdzie należy zadzwonić, gdy potrzebujemy pomocy. Elementem podnoszącym atrakcyjność akcji były przekazane podczas szkoleń materiały edukacyjno-promocyjne ufundowane przez samorządy gminne.

W sumie przeszkolono ponad 800 gimnazjalistów z terenu powiatu kutnowskiego docierając, co warto podkreślić, do każdej gminy. Warto również zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 4 lat w ramach akcji wyedukowano kilka tysięcy młodych mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Zwieńczeniem akcji był sobotni piknik edukacyjny podczas którego przygotowano mnóstwo atrakcji: m. in. gry edukacyjne, ściankę wspinaczkową, zwiedzanie samochodów strażackich, konkursy w których nagrodami były czujki dymu  i tlenku węgla,  malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód dla dorosłych i dzieci, zabawy i animacje harcerskie, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja strażackiego sprzętu oraz pokazy ratownictwa specjalistycznego. Nie zabrakło również porad dla dorosłych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego udzielanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kutnie.

22 WRZ 2017

"Czadowa edukacja" w Kutnie

wszystkie aktualności