do góry

łódzkie

22 PAŹ 2018

III Pielgrzymka Strażaków Województwa Łódzkiego

Pielgrzymka do Lutomierska
Pielgrzymka do Lutomierska

20 października br. odbyła się III Pielgrzymka Strażaków Województwa Łódzkiego. W tym roku strażacy pielgrzymowali do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lutomiersku, gdzie 60 lat temu strażacy ochotnicy ufundowali mozaikowy ołtarz z wizerunkiem naszego patrona - św. Floriana. Wzięli w niej udział księża kapelani braci strażackiej, strażacy państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz ponad 30 pocztów sztandarowych obu formacji, reprezentujących poszczególne jednostki z terenu województwa łódzkiego.
Państwową Straż Pożarną reprezentowali komendanci powiatowi i miejscy PSP województwa łódzkiego na czele z łódzkim komendantem wojewódzkim PSP w Łodzi st. bryg. Jarosławem Wlazłowskim.
Mszę święta koncelebrował Jego Ekscelencja ks. biskup Ireneusz Pękalski wraz z kapelanami posługującymi wśród strażaków na czele z ks. Adamem Stańdo – kapelanem strażaków województwa łódzkiego.
Pielgrzymka była podziękowaniem za odzyskanie, 100 lat temu, niepodległości oraz uhonorowaniem strażaków fundatorów ołtarza św. Floriana.
Na zakończenie mszy św. st. bryg. Jarosław Wlazłowski łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi podziękował przybyłym na pielgrzymkę strażakom, nawiązując do słów papieża św. Jana Pawła II: „prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo, buduje więzi międzyludzkie. Buduje, jednoczy, a nie dzieli”.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jędrzej Pawlak, KW PSP w Łodzi

22 PAŹ 2018

III Pilgrzymka Strażaków Województwa Łódzkiego

 

wszystkie aktualności