do góry

łódzkie

22 WRZ 2017

Kampania edukacyjno-informacyjna „ALE CZAD” w Koluszkach

© http://www.straz.gov.pl/
© http://www.straz.gov.pl/

17 września 2017 r. podczas dożynek gminnych na terenie parku Miejskiego w Koluszkach strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
przeprowadzili po raz trzeci w tym roku akcje edukacyjno – informacyjną w ramach kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Strażacy omawiali i prezentowali zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom mogącym wystąpić w domu, pracy, podczas wypoczynku czy podróży, w naszym otoczeniu. Akcja miała za zadanie przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców powiatu i województwa na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w życiu codziennym. Uczestnikom akcji przedstawiano także zadania, jakie realizuje Państwowa Straż Pożarna w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Z naszych statystyk wynika, że niemal 1/3 pożarów ma miejsce w budynkach mieszkalnych, czyli tam, gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej. Podstawowym celem kampanii jest dotarcie i edukacja osób mieszkających w budynkach narażonych na niebezpieczeństwo powstania pożarów. Dlatego podczas imprezy podkreślano znaczenie prowadzenia kontroli technicznych instalacji i urządzeń domowych, a także edukowano na temat zapobiegania zagrożeniom, w tym  niebezpieczeństwom związanym z niewyczuwalnym dla człowieka i niezwykle groźnym tlenkiem węgla. 

Na naszym stoisku można było również:

  • przypomnieć sobie, a także wzbogacić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy,
  • dowiedzieć się jak wygląda nabór i służba w Państwowej Straży Pożarnej,
  • obejrzeć pokazy sprzętu strażackiego, w tym podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • wziąć udział w konkursie  z zakresu wiedzy o tlenku węgla oraz wylosować jedną z kilkudziesięciu dualnych czujek czadu i dymu zakupioną przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
22 WRZ 2017

Kampania edukacyjno-informacyjna „ALE CZAD” w Koluszkach

wszystkie aktualności