do góry

łódzkie

31 LIP 2020

Łódzkie – porozumienie z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej

Porozumienie z 9. ŁBOT
Porozumienie z 9. ŁBOT

28 lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorz Janowski oraz płk Paweł Wiktorowicz Dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie o współpracy.

Dokument ten zawiera szczegółowe zasady współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. łódzkiego i 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie organizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń, współdziałania w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jędrzej Pawlak KW PSP w Łodzi 

31 LIP 2020

Porozumienie z 9 ŁBOT

wszystkie aktualności