do góry

łódzkie

30 LIP 2014

Łódzkie, pow. łęczycki – strażacy uczyli się języka migowego

W miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbył się cykl szkoleń dla strażaków z zakresu porozumiewania się z osobami posiadającymi dysfunkcję słuchu. Były to o tyle ciekawe zajęcia, że prowadzone były przy udziale osoby głuchoniemej przy użyciu języka migowego.

Pani Marta Kosmatka odbywająca staż zawodowy w naszej komendzie wraz z opiekunem Panem Tomaszem Suskim z KP PSP w Łęczycy wspólnie wybrali i opracowali kilka zwrotów gestowych z języka migowego, które w prowadzonym rozpoznaniu przez strażaków podczas działań ratowniczych ułatwią porozumiewanie się z osobami głuchymi, gdy takie osoby potrzebują pomocy. Po części teoretycznej dla szkolonych przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, gdzie pozorantką była osoba niesłysząca.

Szkolenie zostało przyjęte z dużym uznaniem przez strażaków i wykazali oni chęć kontynuowania nauki w przyszłości. Zaznaczyć należy, że każda komenda straży pożarnej na terenie województwa łódzkiego ma do dyspozycji numer telefonu komórkowego dedykowanego dla osób głuchoniemych, w razie potrzeby wezwania straży pożarnej.

Pani Marta wraz z Panem Tomaszem Suskim przeprowadzili takie szkolenie również dla słuchaczy Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Uczestnicy „Szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej” oraz kadra ośrodka chętnie i z dużą uwagą wysłuchali tematu szkolenia.

Pani Marta Kosmatka odbywa od stycznia 2014 roku staż zawodowy w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy i jest beneficjentem projektu unijnego pt. „4 kroki 3.0” opracowanego przez Polski Związek Głuchych oddział w Łodzi. Bezpośrednim opiekunem z ramienia KP PSP w Łęczycy pani Marty jest Tomasz Suski starszy inspektor ds. organizacji i archiwizacji w tutejszej komendzie.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczyk - Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy, woj. łódzkie
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy

Powiązana galeria zdjęć:

30 LIP 2014

Łódzkie, pow. łęczycki – strażacy uczyli się języka migowego

wszystkie aktualności