do góry

łódzkie

02 WRZ 2015

Opoczno - akcja opoczyńskich strażaków „Zgaś Ryzyko”.

Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie
Akcja edukacyjno-prewencyjna "Zgaś Ryzyko" w Opocznie

23 sierpnia 2015 r. podczas dożynek opoczyńskich 2015 oraz Dnia Powiatu Opoczyńskiego Komenda Powiatowa PSP w Opocznie przeprowadziła akcję edukacyjno-prewencyjną w ramach Ogólnopolskiego Programu Ograniczania Ofiar Pożarów „Zgaś Ryzyko”. Nadzorował ją komendant powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Stanisław Sagalara.

Podczas akcji „Zgaś Ryzyko” w Opocznie nasi strażacy w specjalnym namiocie oznakowanym logo Programu i PSP rozdawali ulotki prewencyjne, przedstawiali założenia kampanii oraz statystyki związane z zatruciami tlenkiem węgla, a także prezentowali działanie czujek. Goście mogli obejrzeć filmy i spoty edukacyjne o bezpieczeństwie pożarowym w budynkach.

Ponadto strażacy PSP przy użyciu fantomów uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy, co wzbudziło ogromne zainteresowanie, szczególnie wśród dzieci oraz ich rodziców. Młodsi i starsi goście z uwagą słuchali instrukcji udzielanych przez strażaków, a wielu z nich zechciało spróbować swoich sił i sprawdzić swoje umiejętności, ćwicząc udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Na dzieci, które uczestniczyły w zadaniach praktycznych lub wykonały prace plastyczne związane z ochroną przeciwpożarową, przy specjalnie przygotowanym stoliku czekały słodycze.

Akcję „Zgaś Ryzyko” w Opocznie odwiedziła również wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Radziszewska, która od zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opocznie mł. bryg. Mariusza Jędrasika dowiedziała się o celach i zadaniach Programu oraz sposobach prowadzonej kampanii.

W związku z tym, że akcja edukacyjno-prewencyjna odbywała się nad rzeką Drzewiczką, jednostka OSP Opoczno we współpracy z PSP zaprezentowała pokaz ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym, co również przyciągnęło znaczną rzeszę obserwatorów. Widzowie poznali techniki ratownictwa wodnego oraz zasady bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych, co z uwagi na bardzo dużą liczbę utonięć osób w tym roku ma wielkie znaczenie.

Przez cały czas trwania akcji „Zgaś Ryzyko” można było wziąć udział w loterii – zwycięzcy otrzymywali czujki dymu i tlenku węgla. Wszystkie losowania odbywały się na scenie głównej. Czujki dymu i tlenku węgla zostały zakupione przez KW PSP w Łodzi w ramach projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” oraz dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu akcjom prewencyjno-edukacyjnym społeczeństwo zrozumie, jak niewiele potrzeba, by każdy z nas mógł poczuć się bezpiecznej w swoim domu. Liczymy, że dzięki zachowaniu środków bezpieczeństwa i właściwym postawom obywateli, które tworzą się m.in. za sprawą kampanii społecznych, takich jak „Zgaś Ryzyko”, liczba ofiar zatrucia tlenkiem węgla czy pożarów będzie malała z roku na rok.

Opracowanie: bryg. Andrzej Śpiewak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Opocznie.

 

wszystkie aktualności