do góry

łódzkie

20 LIS 2017

Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK w Tomaszowie Mazowieckim

Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK
Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK

15 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej w województwie łódzkim sali edukacyjnej OGNIK. Powstała ona w ramach  rządowego programu "Bezpieczna +", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń i umiejętności zachowania się w przypadku ich wystąpienia.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: posłowie na Sejm RP Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski, st. bryg. Marek Jankowski zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. Krzysztof Iskierka komendant powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim, Mirosław Kukliński - Starosta Tomaszowski, Tomasz Trzaskacz – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim reprezentujący Wojewodę i Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Uroczystość uświetniły swoim występem artystycznym, dzieci z przedszkola nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.
W ramach programu przeszkoleni strażacy będą prowadzić w salce zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (w pomieszczeniu został zainstalowany projektor multimedialny z ekranem i przenośnym komputerem) oraz z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego, z którym na co dzień możemy się spotkać w różnego rodzaju obiektach. Rolą strażaków będzie również wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i jak należy dbać o prawidłową wentylację w swoim domu. Na ścianie pojawiły się fototapety z piecykiem gazowym, a także detektor tlenku węgla i dymu.
Na potrzeby realizacji tego projektu wygospodarowane zostały pomieszczenia, urządzone zgodnie z wytycznymi (jest tu m.in. typowe pomieszczenie kuchni wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń). W pomieszczeniu tym zainstalowana została wytwornica dymu. Dzieci będą mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.
W kraju trwa akcja uczenia najmłodszych korzystania z telefonów. Co jakiś czas słyszymy w środkach masowego przekazu, że rodzic zasłabł w domu i dziecko uratowało mu życie, dzwoniąc na numer alarmowy. W nowej salce zainstalowana została linia telefoniczną z aparatem telefonicznym umożliwiającym bezpośrednie połączenie się z dyżurnym stanowiska kierowania. Dzieci nauczą się jak poprawnie zgłaszać zdarzenia przez telefon i jak należy poprawnie zachować się w takiej sytuacji. 

20 LIS 2017

Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK w Tomaszowie Mazowieckim

wszystkie aktualności