do góry

łódzkie

30 KWI 2015

Powiat łódzki wschodni - ukraińscy strażacy gościli w koluszkowskiej Komendzie

W dniach 21-27 kwietnia 2015 roku 19 - osobowa grupa strażaków z obwodu wołyńskiego i rówieńskiego na Ukrainie odbywała staż w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego. Do koluszkowskiej komendy trafiło dwóch oficerów z miejscowości Równe. Staż ukraińskich strażaków odbywał się w ramach planu współpracy Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i dotyczył współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw. Harmonogram pobytu naszych gości był bardzo napięty, oprócz spotkań i inspekcji w jednostkach PSP i OSP uczestniczyli w ćwiczeniach na trenażerach szkoleniowych w Sieradzu, ćwiczeniach powiatowych w Skierniewicach oraz w tych powiatach, gdzie funkcjonują grupy specjalistyczne tj. wodno - nurkowe, ratownictwa wysokościowego, chemiczno - ekologicznego i technicznego. Nasi ukraińscy koledzy odwiedzili Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Muzeum Miasta Łodzi, Lotniskową Straż Pożarną na Lublinku. Brali również udział w zorganizowanych dwudniowych targach na terenie PTK Expo w ramach propagowania programu „Zgaś Ryzyko” i „Nie dla czadu”, a także w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Celem pobytu ukraińskich strażaków w Polsce było przede wszystkim zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie tematów związanych z ochroną przeciwpożarową, a także ochroną ludności oraz funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podczas tygodniowego pobytu strażaków z Ukrainy my również dowiedzieliśmy się wiele o systemie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie ich kraju. Mamy nadzieję, że wspólna wymiana umiejętności i wiedzy przyniesie dwustronną korzyść i pożytek dla naszych formacji.

Powiązana galeria zdjęć:

30 KWI 2015

Powiat łódzki wschodni - ukraińscy strażacy gościli w koluszkowskiej Komendzie

wszystkie aktualności