do góry

łódzkie

11 SIE 2014

Powiat łódzki wschodni - zawody sikawek konnych i ręcznych w Tuszynie

W dniu 10 sierpnia 2014 roku w Tuszynie (powiat łódzki wschodni) przy ul. Wysokiej na placu obok boiska „Orlik” odbył się drugi przegląd strażackich sikawek konnych i ręcznych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania i firma BUD-UJ RAZEM.
W trakcie imprezy odbyły się zawody drużyn, które przybyły z całej Polski by zaprezentować odrestaurowane sikawki konne i ręczne. Celem zawodów była popularyzacja wśród społeczeństwa polskich i europejskich tradycji strażackich poprzez pokazanie sprawności zabytkowych sikawek konnych. Uczestniczących w zawodach oceniano w zakresie oryginalności umundurowania, wyposażenia, oryginalności sprzętu i czasu uzyskanego podczas ćwiczenia bojowego. Konkurencja ćwiczenia bojowego polegała na biegu między tyczkami, pokonaniu przeszkody (płotka), ubraniu się w stroje bojowe w zbudowanej na potrzeby zawodów remizie strażackiej, przecięciu piłą ręczną kłody drewna oraz rozstawieniu sprzętu i podaniu prądu wody z drabiny strażackiej w celu ugaszenia palących się płomieni. Drużyna startująca w tej konkurencji musiała składać się z co najmniej 6 zawodników. Do zawodów przystąpiło łącznie 10 drużyn. Zmaganiom zawodników przyglądał się Z – ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Mariusz Konieczny oraz Burmistrz Miasta Tuszyn Witold Małecki, którzy to objęli zawody honorowym patronatem. W programie były także inne atrakcje takie jak pokazy jazdy konnej i musztry Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP majora Hubala, pokazy nowoczesnych wozów bojowych z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi oraz Komedy Powiatowej w Koluszkach, obóz ułański, przejazdy zaprzęgami. Zawody i cała impreza przebiegły w bardzo przyjacielskiej i wesołej atmosferze przy akompaniamentach orkiestr strażackich.

Powiązana galeria zdjęć:

11 SIE 2014

Powiat łódzki wschodni - zawody sikawek konnych i ręcznych w Tuszynie

wszystkie aktualności