do góry

łódzkie

05 LIS 2015

Wideokonferencja nt. działalności kontrolnej komend PSP woj. łódzkiego

W dniach 3–4 listopada br. odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele pionu nadzorującego prowadzenie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych PSP z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi i podległych komend powiatowych/miejskich PSP woj. łódzkiego. W trakcie konferencji omówione zostały obowiązujące w tym zakresie wymagania i procedury.

Przyjęta przez Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Łodzi formuła wideokonferencji polegała na indywidualnej rozmowie z osobami włączonymi w prowadzone
w danej komendzie działania kontrolne. Ze względu na indywidualny charakter uwag oraz potrzebę ujednolicenia sposobu realizacji tych zadań (z uwagi na zbliżający się okres sprawozdawczy) był to najlepszy sposób udzielenia wyjaśnień.

Opracował: bryg. Paweł Pławski.

wszystkie aktualności