do góry

łódzkie

17 MAJ 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w woj. łódzkim

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kutnie
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kutnie

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się projekcją okolicznościowego filmu, poświęconego historii kutnowskiej straży pożarnej. Film został wyświetlony w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie. Miejsce to nie było wybrane przypadkowo, dzisiejsze Centrum to dawna siedziba Domu Dochodowego Straży Ogniowej - pierwszego budynku w Kutnie związanego ze strażą pożarną.
Następnie JE ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba odprawił mszę św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, w intencji strażaków województwa łódzkiego.
Po Eucharystii na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się podniesieniem flagi państwowej, odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główny elementem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie. Następnie wręczono odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy: Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nagrody: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, który otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Z okazji Dnia Strażaka życzenia i gratulacje złożyli zaproszeni goście, odczytano również listy gratulacyjne od Andrzeja Dudy Prezydenta RP, Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP. Maciej Łuczak Senator RP odczytał list gratulacyjny od Minister Joanny Kopcińskiej Rzecznika Rządu.
Gratulacje z okazji nominacji generalskiej Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu złożyli Senatorowie RP Przemysław Błaszczyk i Maciej Łuczak.
Na zakończenie uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiła defilada i przemarszpododdziałów honorowych: Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, I-ego Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie, Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kutnowskiego oraz towarzyszących pocztów sztandarowych.
Uroczystość uświetnił udział orkiestry dętej OSP Kwiatkowice pod batutą druha Dariusza Kossakowskiego. Na rynku można było również zobaczyć prezentację statyczną pojazdów pożarniczych oraz wyposażenia grup specjalistycznych.
Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.:
Przemysław Błaszczyk Senator RP, Maciej Łuczak Senator RP, prof. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, Grzegorz Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński i Robert Baryła Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, druh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew Góral Dyrektor Biura Informatyki i Łączności oraz st. bryg. Tomasz Naczas Dyrektor Biura Szkolenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, organizacji i związków zawodowych.

Oprawowanie: st. kpt. Jędrzej Pawlak - KW PSP w Łodzi
Zdjęcia: Agnieszka Kwapisz - KW PSP w Łodzi

17 MAJ 2019

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kutnie

wszystkie aktualności