przesuń do początku strony

lubelskie

 • Znaleziono 454 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

W październiku 2018 roku na terenie poligonu wojskowego 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Sitańcu Wolicy przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące dla członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z terenu województwa.

Warsztaty doskonalące dla członków Specjalistyc

Mając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował i przeprowadził takie szkolenia dla strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa.

Szkolenie kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych na gazociągach wysokiego ciśnienia.

Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państw
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia