do góry

lubelskie

08 LIS 2019

KM PSP Biała Podlaska – podpisanie porozumienia dot. współpracy z PSW w Białej Podlaskiej

KM PSP Biała Podlaska – podpisanie porozumienia dot. współpracy z PSW w Białej Podlaskiej
KM PSP Biała Podlaska – podpisanie porozumienia dot. współpracy z PSW w Białej Podlaskiej

6 listopada 2019 roku Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk podpisał wspólne porozumienie służące rozwojowi edukacji i nauki z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka.

Powyższe porozumienie zostało zawarte, także z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez Komendanta  mł. insp. Grzegorza Pietrusika, oraz Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez Dyrektora ppłk. Damiana Frańczaka.

Celem podpisania umowy jest współpraca w obszarze kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wspólne przygotowania oraz realizacja projektów edukacyjno-badawczych, współdziałanie w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć i działań dot. spotkań promocyjnych, wymiana materiałów reklamowych, które mogą być przydatne do realizacji celów niniejszego porozumienia. Dodatkowo strony zadeklarowały wspólne prowadzenie programów nad efektywnością kształcenia, a także współpracę w zakresie wymiany doświadczeń w procesie kształcenia, podejmowanie prac nad wdrażaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia.

Jednomyślnie wszystkie cztery strony poparły zamiar innych form współpracy jakie mogłyby zrodzić się w przyszłości, zaś integracja środowisk służb mundurowych może zaowocować wspólnymi dokonaniami na polu kształcenia wyższego.

Opracowanie: Katarzyna Radkiewicz

wszystkie aktualności