do góry

lubelskie

12 CZE 2019

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze “Łęczna 2019”

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze “Łęczna 2019”
Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze “Łęczna 2019”

11 czerwca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Lubartów odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia, sprawdzające przygotowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań długotrwałych podczas pożaru lasu.

W ćwiczenia brały udział siły i środki  PSP z  powiatów: łęczyńskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, włodawskiego, świdnickiego i zamojskiego oraz Nadleśnictwo Lubartów, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Ochotnicze Straże Pożarne powiatu łęczyńskiego.

Tłem działań była utrzymująca się  w południowo-wschodniej Polsce wysoka temperatura. Dodatkowo w woj. lubelskim od dłuższego czasu nie odnotowano żadnych opadów deszczu. W większości obszarów leśnych na tym terenie występuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Dodatkowo wzmaga się wiatr, którego siła dochodzi do 10m/s. W oddziale nr 30 w leśnictwie Rozkopaczew w głębi lasu wybucha pożar, który rozwija się z dużą prędkością……..

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra

12 CZE 2019

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze “Łęczna 2019”

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze “Łęczna 2019”

 

wszystkie aktualności