do góry

lubelskie

11 PAŹ 2018

Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A

Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A
Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych na gazociągach wysokiego ciśnienia na przełomie września oraz października 2018 roku funkcjonariusze wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zorganizowali szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej  na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A.

Zagrożenia związane z przesyłem gazu ziemnego przybliżyli pracownicy spółki Gaz-System S.A. Po przeprowadzeniu szkoleń teoretycznych planowane są manewry praktyczne na stacjach redukcyjno – pomiarowych dla wybranych sił i środków z terenu woj. lubelskiego. Scenariusz ćwiczeń będzie uwzględniał wykonanie rozpoznania infrastruktury przesyłowej, dróg dojazdu, zaopatrzenia wodnego, technologii transportu paliwa oraz założeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu.

Pierwsze ćwiczenia praktyczne odbyły się 2 października 2018 roku w Chełmie na stacji redukcyjno-pomiarowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Miciuła

11 PAŹ 2018

Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A

Szkolenia teoretyczne dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A

 

wszystkie aktualności