do góry

małopolskie

18 CZE 2019

Ćwiczenia na zaporze wodnej w Niedzicy

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 czerwca w Zespole Elektrowni Wodnych Niedzica S. A przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu nowotarskiego oraz sił i środków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Limanowa” pod kryptonimem „ZAPORA-2019”. Tematami ćwiczeń było: - współdziałanie podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem technik linowych,- realizacja zadań w związku koniecznością likwidacji zagrożeń ze strony pożarów powstałych w przestrzeniach zamkniętych. - sprawdzenie możliwości podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych przez pracowników ZEW Niedzica S.A (z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych) przed przybyciem na miejsce sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, -prowadzenie działań ewakuacyjnych z szybów technicznych przy wykorzystaniu technik linowych, - udzielanie pomocy przedmedycznej osobom, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia, - podejmowanie z toni wodnej osób poszkodowanych przy użyciu technik linowych współdziałanie z Grupa Podhalańską GOPR.

W ćwiczeniach uczestniczyły: - siły i środki KP PSP Nowy Targ: JRG Nowy Targ GBARt 2,5/20/250, SLRR, SLDł, SLOp Chevrolet, - siły i środki OSP: OSP Kacwin, OSP Krościenko n/D., OSP Maniowy, OSP Niedzica, - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „LIMANOWA” - JRG Limanowa, - Grupa Podhalańska GOPR, - Pracownicy ZEW Niedzica S.A.

Opracowanie: KP PSP Nowy Targ
Zdjęcia: Michał Adamowski

wszystkie aktualności