do góry

małopolskie

12 PAŹ 2018

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”.

 11 października na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”.

11 października na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”. Ćwiczenia były podzielone na 2 etapy: gra sztabowa oraz część praktyczna.

Założono, że w  wyniku ruchów tektonicznych uszkodzona została zapora w Czorsztynie na Dunajcu. W związku z tym przewidywane było wystąpienie fali powodziowej na Dunajcu, która zagraża obiektom PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy Kościuszki.  W tym samym momencie w PWSZ pojawiła się nieznana substancja chemiczna.

W pierwszej fazie ćwiczeń odbyła się ewakuacja Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu w związku z rozpoznanym zagrożeniem chemicznym i powodziowym. Pomoc medyczna poszkodowanym była prowadzona na bazie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz Komponent Medyczny SA PSP w Krakowie.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego „Nowy Sącz 1” rozpoznawała zagrożenia chemiczne. Przeprowadzała dekontaminację osób, które miały kontakt z substancją chemiczną.  Ponadto prowadzone było rozpoznanie z powietrza przy użyciu drona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w poszukiwaniu osób znajdujących się w strefie realnego zagrożenia powodziowego. Realizowane również było podnoszenie korony wału przeciwpowodziowego przy użyciu zapory – rękawa wodnego oraz worków z piaskiem. W trakcie ćwiczenia ratownicy prowadzili także poszukiwanie osoby zaginionej - w te działania zaangażowana była Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Nowy Sącz” z psami i GRS OSP KSRG Nowy Sącz oraz wyznaczone OSP KSRG powiatu nowosądeckiego.

W ćwiczenia zaangażowane były siły i środki PSP, OSP z KSRG, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Granicznej, Służby Zarządzania Kryzysowego oraz formacji obrony cywilnej.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Nowy Sącz.

12 PAŹ 2018

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”.

wszystkie aktualności